OVOLOG File

? Cách mở file .OVOLOG? Những phần mềm mở file .OVOLOG và sửa file lỗi. Convert N/A OVOLOG file sang định dạng khác.

.OVOLOG File Extension

   
File name OVOLOG File
File Type ooVoo Log File
Nhà phát triển ooVoo
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OVOLOG là file gì?

OVOLOG là Data Files - ooVoo Log File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ooVoo.

Tập tin được tạo ra bởi ooVoo, một video chat miễn phí và ứng dụng nhắn tin; chứa một bản ghi hoạt động ooVoo được gửi tới các nhóm hỗ trợ ooVoo khi gỡ lỗi là cần thiết.

What is a OVOLOG file?

File created by ooVoo, a free video chat and messaging application; contains a log of ooVoo activity that is sent to the ooVoo support team when debugging is needed.

Cách mở .OVOLOG file

Để mở file .OVOLOG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVOLOG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVOLOG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVOLOG do người dùng đóng góp.

  • ooVoo

Chuyển đổi file .OVOLOG

File .OVOLOG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *