OVP File

? Cách mở file .OVP? Những phần mềm mở file .OVP và sửa file lỗi. Convert Zip OVP file sang định dạng khác.

.OVP File Extension

   
File name OVP File
File Type The Overlay Maker Package File
Nhà phát triển The Overlay Maker
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OVP là file gì?

OVP là Vector Image Files - The Overlay Maker Package File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi The Overlay Maker.

Tập tin được tạo ra bởi nhà sản xuất Overlay, một chương trình vẽ bản đồ được thiết kế cho việc lập kế hoạch quân sự; lưu trữ tất cả các hình ảnh bản đồ và các đối tượng rút ra trong một kho lưu trữ ZIP nén (với phần mở rộng ".ovp"); dùng để đựng lớp phủ đồ họa cùng với bản đồ.

What is a OVP file?

File created by The Overlay Maker, a map drawing program designed for military planning; stores all map images and drawn objects in a compressed .ZIP archive (with the ".ovp" extension); used for packaging overlay graphics together with the map.

Cách mở .OVP file

Để mở file .OVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVP do người dùng đóng góp.

  • The Overlay Maker
  • OVERSEER nutrient budgets
  • OVERSEER nutrient budgets
  • PlusSuite Settings
  • ProSize

Chuyển đổi file .OVP

File .OVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *