OVPN File

? Cách mở file .OVPN? Những phần mềm mở file .OVPN và sửa file lỗi. Convert N/A OVPN file sang định dạng khác.

.OVPN File Extension

   
File name OVPN File
File Type OpenVPN Configuration File
Nhà phát triển OpenVPN Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (124 Bình chọn)

File .OVPN là file gì?

OVPN là Settings Files - OpenVPN Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OpenVPN Technologies.

Cửa hàng cài đặt kết nối cho một phiên OpenVPN; sử dụng để tạo một kết nối VPN với một máy tính từ xa; có thể được mở trực tiếp bởi OpenVPN để bắt đầu một phiên VPN.

What is a OVPN file?

Stores connection settings for an OpenVPN session; used for creating a VPN connection with a remote computer; can be opened directly by OpenVPN to start a VPN session.

Cách mở .OVPN file

Để mở file .OVPN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVPN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVPN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVPN do người dùng đóng góp.

  • Prism
  • Viscosity
  • Viscosity
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OVPN

File .OVPN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *