OVR File

? Cách mở file .OVR? Những phần mềm mở file .OVR và sửa file lỗi. Convert Binary OVR file sang định dạng khác.

.OVR File Extension

   
File name OVR File
File Type The Overlay Maker Overlay File
Nhà phát triển The Overlay Maker
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .OVR là file gì?

OVR là Vector Image Files - The Overlay Maker Overlay File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Overlay Maker.

Vẽ tập tin lớp phủ tạo bởi The Overlay Maker, một chương trình được sử dụng để chú thích bản đồ; hỗ trợ vẽ các đối tượng như văn bản, biểu tượng, và vector khác và đồ họa raster; cửa hàng tham chiếu đến các nguồn lực vẽ và bản đồ, nhưng không phải là các file tài nguyên mình.

What is a OVR file?

Drawing overlay file created by The Overlay Maker, a program used for annotating maps; supports drawn objects such as text, icons, and other vector and raster graphics; stores references to drawn resources and the map, but not the resource files themselves.

Cách mở .OVR file

Để mở file .OVR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVR do người dùng đóng góp.

  • The Overlay Maker
  • Subtitle Workshop
  • Subtitle Workshop
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • ERDAS IMAGINE
  • ERDAS IMAGINE

Chuyển đổi file .OVR

File .OVR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *