OVX File

? Cách mở file .OVX? Những phần mềm mở file .OVX và sửa file lỗi. Convert N/A OVX file sang định dạng khác.

.OVX File Extension

   
File name OVX File
File Type Object-based Visual Application Language File
Nhà phát triển Psion
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .OVX là file gì?

OVX là Data Files - Object-based Visual Application Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Psion.

tập tin một OVX là một tệp dữ liệu dùng để phát triển các ứng dụng cho các thiết bị Psion, chẳng hạn như Netpad, Workabout, và MC 400. Nó chứa Object dựa trên trực quan Application Language (OVAL), mà là một ngôn ngữ lập trình tương tự như Visual Basic. file OVX không còn sử dụng từ máy tính Psion đã bị ngưng.

What is a OVX file?

An OVX file is a data file used to develop applications for Psion devices, such as Netpad, Workabout, and MC 400. It contains Object-based Visual Application Language (OVAL), which is a programming language similar to Visual Basic. OVX files are no longer used since Psion computers have been discontinued.

Cách mở .OVX file

Để mở file .OVX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OVX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OVX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OVX do người dùng đóng góp.

  • Teamcenter Visualization

Chuyển đổi file .OVX

File .OVX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *