OW File

? Cách mở file .OW? Những phần mềm mở file .OW và sửa file lỗi. Convert Binary OW file sang định dạng khác.

.OW File Extension

   
File name OW File
File Type Free Pascal 1.0.x Object File
Nhà phát triển Free Pascal
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .OW là file gì?

OW là Developer Files - Free Pascal 1.0.x Object File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Free Pascal.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi phiên bản 1.0.x của trình biên dịch Free Pascal; chứa các đối tượng chương trình đã được biên soạn từ mã nguồn; sử dụng trong quá trình liên kết để tạo ra một chương trình thực thi từ các đối tượng.

What is a OW file?

Developer file created by version 1.0.x of the Free Pascal compiler; contains program objects that have been compiled from source code; used during the linking process to generate an executable program from the objects.

Cách mở .OW file

Để mở file .OW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OW

File .OW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *