OWC File

? Cách mở file .OWC? Những phần mềm mở file .OWC và sửa file lỗi. Convert N/A OWC file sang định dạng khác.

.OWC File Extension

   
File name OWC File
File Type OutWit Catch Database
Nhà phát triển OutWit Technologies
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OWC là file gì?

OWC là Database Files - OutWit Catch Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OutWit Technologies.

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu hoặc "giỏ sưu tập" được tạo ra bởi đánh lừa, một ứng dụng để trích xuất và tổ chức dữ liệu từ các nguồn trực tuyến; sử dụng trong quá trình thu hoạch Web khi nội dung được thu thập bởi lừa.

What is a OWC file?

Search database or "collection basket" generated by Outwit, an application for extracting and organizing data from online sources; used during the Web harvesting process when content is gathered by Outwit.

Cách mở .OWC file

Để mở file .OWC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OWC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OWC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OWC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Wasp
  • Wasp

Chuyển đổi file .OWC

File .OWC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *