OZ File

? Cách mở file .OZ? Những phần mềm mở file .OZ và sửa file lỗi. Convert Binary OZ file sang định dạng khác.

.OZ File Extension

   
File name OZ File
File Type Opera Job Management Compressed File
Nhà phát triển Opera Company
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OZ là file gì?

OZ là Compressed Files - Opera Job Management Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Opera Company.

tập tin nén được tạo ra bởi Opera Quản lý công việc, một ứng dụng dùng để quản lý và kiểm tra việc sản xuất các cửa ra vào và cửa sổ; chứa sao lưu dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm; lưu trữ các nội dung trong một định dạng độc quyền, trong đó sử dụng thư viện Gzip; được sử dụng để sao lưu và chia sẻ dữ liệu ứng dụng như file đính kèm email tự động tạo ra.

What is a OZ file?

Compressed file created by Opera Job Management, an application used to manage and inspect the production of doors and windows; contains backup data generated by the software; stores the contents in a proprietary format, which uses Gzip libraries; used for backing up and sharing application data as attachments of auto-generated emails.

Cách mở .OZ file

Để mở file .OZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OZ do người dùng đóng góp.

  • Opera Company Opera Job Management

Chuyển đổi file .OZ

File .OZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *