P3M File

? Cách mở file .P3M? Những phần mềm mở file .P3M và sửa file lỗi. Convert Binary P3M file sang định dạng khác.

.P3M File Extension

   
File name P3M File
File Type Adobe Photoshop Material Preset File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .P3M là file gì?

P3M là 3D Image Files - Adobe Photoshop Material Preset File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

3D thiết lập các tài liệu tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một chương trình sử dụng để chỉnh sửa raster và đồ họa 3D; chứa texture thông tin bản đồ, trong đó quy định cụ thể như thế nào 2D vật liệu được đặt trên các đối tượng 3D; sử dụng để lưu trữ các tài liệu cài sẵn, chẳng hạn như gỗ, thép, hoặc các mẫu khác.

What is a P3M file?

3D material settings file used by Adobe Photoshop, a program used to edit raster and 3D graphics; contains texture map information, which specifies how the 2D materials are placed on the 3D object; used for storing preset materials, such as wood, steel, or other patterns.

Cách mở .P3M file

Để mở file .P3M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P3M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P3M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P3M do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .P3M

File .P3M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *