P7E File

? Cách mở file .P7E? Những phần mềm mở file .P7E và sửa file lỗi. Convert N/A P7E file sang định dạng khác.

.P7E File Extension

   
File name P7E File
File Type EQStitch 7 Project
Nhà phát triển The Electric Quilt Company
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .P7E là file gì?

P7E là Settings Files - EQStitch 7 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Electric Quilt Company.

Một tập tin P7E là một dự án tạo ra bởi EQStitch, một add-on chương trình lên phiên bản 7 phần mềm thiết kế chăn điện Quilt. Nó bao gồm một dự án được lưu trong một định dạng độc quyền, trong đó bao gồm thiết kế chăn và khâu thông tin.

What is a P7E file?

A P7E file is a project created by EQStitch, an add-on program to the Electric Quilt version 7 quilt designing software. It contains a project saved in a proprietary format, which includes quilt design and stitching information.

Cách mở .P7E file

Để mở file .P7E click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P7E bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P7E

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P7E do người dùng đóng góp.

  • The Electric Quilt Company EQStitch
  • DigitalSign Professional Application
  • DigitalSign Professional Application
  • DigitalSign Reader Application
  • progeCAD Professional
  • EasySign
  • EasySign

Chuyển đổi file .P7E

File .P7E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *