P7M File

? Cách mở file .P7M? Những phần mềm mở file .P7M và sửa file lỗi. Convert Binary P7M file sang định dạng khác.

.P7M File Extension

   
File name P7M File
File Type Digitally Encrypted Message
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (54 Bình chọn)

File .P7M là file gì?

P7M là Misc Files - Digitally Encrypted Message, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Một tập tin P7M là một tin nhắn email được mã hóa có chứa các nội dung và file đính kèm trong email nhạy cảm. Nó được sử dụng để ngăn chặn người dùng trái phép truy cập vào thông tin trong một email và có thể yêu cầu một khóa riêng phù hợp với khóa công khai của thông điệp để mở tài liệu. file P7M thường được sử dụng để bảo vệ, và các thông tin kinh doanh tài chính y tế bí mật.

What is a P7M file?

A P7M file is an encrypted email message that contains the contents and attachments of a sensitive email. It is used to prevent unauthorized users from accessing information in an email and may require a private key that matches the message's public key in order to open the document. P7M files are typically used for protecting confidential medical, financial, and business information.

Cách mở .P7M file

Để mở file .P7M click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P7M bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P7M

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P7M do người dùng đóng góp.

  • Apple Keychain Access
  • Cryptigo p7mViewer
  • Cryptigo p7mViewer
  • InfoNotary e-Doc Signer
  • SecSigner
  • DSTool
  • DSTool

Chuyển đổi file .P7M

File .P7M có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *