P7R File

? Cách mở file .P7R? Những phần mềm mở file .P7R và sửa file lỗi. Convert Binary P7R file sang định dạng khác.

.P7R File Extension

   
File name P7R File
File Type Certificate Request Response File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .P7R là file gì?

P7R là Misc Files - Certificate Request Response File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi các chương trình khác nhau bao gồm cơ chế xác thực danh tính; lưu trữ một đáp ứng với yêu cầu giấy chứng nhận kỹ thuật số đã được ban hành từ một tổ chức chứng thực; chứa một chữ ký kỹ thuật số.

What is a P7R file?

File used by various programs that include identity authentication mechanisms; stores a response to a digital certificate request that was issued from an authenticating entity; contains a digital signature.

Cách mở .P7R file

Để mở file .P7R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P7R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P7R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P7R do người dùng đóng góp.

  • Apple Mail
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • OpenSSL
  • Apple Keychain Access

Chuyển đổi file .P7R

File .P7R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *