P7S File

? Cách mở file .P7S? Những phần mềm mở file .P7S và sửa file lỗi. Convert N/A P7S file sang định dạng khác.

.P7S File Extension

   
File name P7S File
File Type Digitally Signed Email Message
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (112 Bình chọn)

File .P7S là file gì?

P7S là Text Files - Digitally Signed Email Message, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một P7S là một email trong đó bao gồm một chữ ký kỹ thuật số. Nó có thể được sử dụng cho việc gửi email an toàn mà chỉ có thể được xem bởi người nhận. file P7S xác minh rằng email là từ ai đó tuyên bố là từ và email chưa được sửa đổi trên đường vận chuyển.

What is a P7S file?

A P7S file is an email message that includes a digital signature. It can be used for sending secure emails that can only be viewed by the intended recipient. P7S files verify that the email is from who it claims to be from and that the email has not been modified in transit.

Cách mở .P7S file

Để mở file .P7S click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P7S bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P7S

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P7S do người dùng đóng góp.

  • Apple Mail
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Mozilla Thunderbird
  • PostBox
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .P7S

File .P7S có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *