P7X File

? Cách mở file .P7X? Những phần mềm mở file .P7X và sửa file lỗi. Convert N/A P7X file sang định dạng khác.

.P7X File Extension

   
File name P7X File
File Type Packed Digital Signature File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (10 Bình chọn)

File .P7X là file gì?

P7X là Data Files - Packed Digital Signature File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, Một Windows SDK; chứa dữ liệu, trong đó có một chữ ký kỹ thuật số, để xác minh rằng các nội dung của ứng dụng Windows Store vẫn chưa được sửa đổi sau khi họ đã được ký kết bằng kỹ thuật số; tổ chức trong vòng một tập tin gói .APPX.

What is a P7X file?

File created by Microsoft Visual Studio, A Windows SDK; contains data, including a digital signature, to verify that the contents of the Windows Store application haven't been modified after they were digitally signed; held within an .APPX package file.

Cách mở .P7X file

Để mở file .P7X click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P7X bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P7X

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P7X do người dùng đóng góp.

  • DigitalSign Professional Application
  • DigitalSign Reader Application
  • DigitalSign Reader Application
  • E-Lock ProSigner
  • DigitalSign Reader - Edizione Intesa

Chuyển đổi file .P7X

File .P7X có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *