P8 File

? Cách mở file .P8? Những phần mềm mở file .P8 và sửa file lỗi. Convert Text P8 file sang định dạng khác.

.P8 File Extension

   
File name P8 File
File Type PICO-8 Source Code File
Nhà phát triển Lexaloffle
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .P8 là file gì?

P8 là Game Files - PICO-8 Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Lexaloffle.

tập tin Một P8 chứa mã nguồn viết bằng PICO-8, mà là một ngôn ngữ sử dụng để trò chơi chương trình 8-bit theo phong cách retro có thể chơi với PICO-8 tưởng tượng ảo chơi game console. PICO-8 mã nguồn sử dụng cú pháp ngôn ngữ kịch bản Lua và có thể bao gồm tài liệu tham khảo để sprites, hiệu ứng âm thanh, bản đồ và dữ liệu âm nhạc mà tạo nên trò chơi.

What is a P8 file?

A P8 file contains source code written in PICO-8, which is a language used to program 8-bit retro-style games that can be played with the PICO-8 virtual fantasy gaming console. PICO-8 source code uses the Lua scripting language syntax and may include references to sprites, sound effects, maps, and music data that make up the game.

Cách mở .P8 file

Để mở file .P8 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P8 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P8

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P8 do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • PICO-8
  • PICO-8
  • tac08
  • PicoLove
  • PX8
  • PX8

Chuyển đổi file .P8

File .P8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *