PAB File

? Cách mở file .PAB? Những phần mềm mở file .PAB và sửa file lỗi. Convert Binary PAB file sang định dạng khác.

.PAB File Extension

   
File name PAB File
File Type Personal Address Book
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PAB là file gì?

PAB là Data Files - Personal Address Book, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tệp sổ địa chỉ được sử dụng bởi Microsoft chương trình e-mail; chứa thông tin cho địa chỉ liên lạc cá nhân và tổ chức; lưu trữ riêng với dữ liệu Outlook khác.

What is a PAB file?

Address book file used by Microsoft e-mail programs; contains information for personal and organizational contacts; stored separately from other Outlook data.

Cách mở .PAB file

Để mở file .PAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook 2019
  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Exchange Server

Chuyển đổi file .PAB

File .PAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *