PAGE File

? Cách mở file .PAGE? Những phần mềm mở file .PAGE và sửa file lỗi. Convert Text PAGE file sang định dạng khác.

.PAGE File Extension

   
File name PAGE File
File Type 1HybridJava Web Page
Nhà phát triển HybridServerPages Group
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PAGE là file gì?

PAGE là Web Files - 1HybridJava Web Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi HybridServerPages Group.

trang web động có chứa HTML và mã Java; tương tự như một trang .jsp, nhưng kết hợp HTML chính thức và cú pháp Java vào mã tương tự; biên soạn trên máy chủ Web bởi trình biên dịch HybridJava, gửi mã kết quả để trình duyệt web của người dùng.

What is a PAGE file?

Dynamic web page that contains HTML and Java code; similar to a .JSP page, but merges the formal HTML and Java syntax into the same code; compiled on a Web server by the HybridJava compiler, which sends the resulting code to the user's Web browser.

Cách mở .PAGE file

Để mở file .PAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAGE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office Picture Manager
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • StoryBook Creator
  • Caspedia Digital Memories Library
  • PHPEdit
  • PHPEdit

Chuyển đổi file .PAGE

File .PAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *