PAGES File

? Cách mở file .PAGES? Những phần mềm mở file .PAGES và sửa file lỗi. Convert Zip PAGES file sang định dạng khác.

.PAGES File Extension

   
File name PAGES File
File Type Pages Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Text Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (207 Bình chọn)

File .PAGES là file gì?

PAGES là Text Files - Pages Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Apple.

tập tin Một TRANG là một tài liệu được tạo ra bởi Apple Pages, một bộ xử lý văn bản và trang chương trình bố trí cho MacOS và iOS. Nó được sử dụng để lưu tài liệu, chẳng hạn như một báo cáo, poster, sơ yếu lý lịch, bản tin, sách, giấy chứng nhận, hoặc tài liệu được tạo ra từ một trang trống hoặc xây dựng từ một bản mẫu. TRANG tài liệu thường chứa văn bản và trang thông tin định dạng, nhưng cũng có thể bao gồm hình ảnh, bảng biểu, đồ thị, và biểu đồ.

What is a PAGES file?

A PAGES file is a document created by Apple Pages, a word processor and page layout program for macOS and iOS. It is used to save a document, such as a report, poster, resume, newsletter, book, certificate, or brochure that was created from a blank page or built from a template. PAGES documents typically contain text and page formatting information, but may also include images, tables, graphs, and charts.

Cách mở .PAGES file

Để mở file .PAGES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAGES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAGES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAGES do người dùng đóng góp.

  • Zamzar
  • Apple Pages
  • Apple Pages
  • Apple iCloud
  • iTunes
  • Free Download Manager
  • Free Download Manager

Chuyển đổi file .PAGES

File .PAGES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert pages to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *