PAGES-TEF File

? Cách mở file .PAGES-TEF? Những phần mềm mở file .PAGES-TEF và sửa file lỗi. Convert Binary PAGES-TEF file sang định dạng khác.

.PAGES-TEF File Extension

   
File name PAGES-TEF File
File Type Pages iCloud Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PAGES-TEF là file gì?

PAGES-TEF là Text Files - Pages iCloud Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tài liệu văn bản được tạo ra bởi trang, bộ vi xử lý từ kèm theo bộ iWork của Apple; sử dụng như là tiết kiệm định dạng khi người dùng chọn lưu tài liệu vào iCloud; khác với phần mở rộng .PAGES tiêu chuẩn, nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của tài liệu khi mở cửa trở lại trong Pages.

What is a PAGES-TEF file?

Text document created by Pages, the word processor included with Apple's iWork suite; used as the save format when a user chooses to save the document to iCloud; differs from the standard .PAGES extension, but doesn't affect the contents of the document when reopened in Pages.

Cách mở .PAGES-TEF file

Để mở file .PAGES-TEF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAGES-TEF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAGES-TEF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAGES-TEF do người dùng đóng góp.

  • Apple Pages

Chuyển đổi file .PAGES-TEF

File .PAGES-TEF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *