PAKM File

? Cách mở file .PAKM? Những phần mềm mở file .PAKM và sửa file lỗi. Convert N/A PAKM file sang định dạng khác.

.PAKM File Extension

   
File name PAKM File
File Type PAKM Package File
Nhà phát triển Janki Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PAKM là file gì?

PAKM là Misc Files - PAKM Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Janki Software.

Nộp được sử dụng bởi PAKM Package Manager, một chương trình cho phép các nhà phát triển để tạo ra bản cập nhật phần mềm ứng dụng; tiết kiệm một URL liên kết đến một tập tin ZIP tải về hoặc thực thi; cho phép cập nhật ứng dụng được đặt, tải xuống và cài đặt.

What is a PAKM file?

File used by PAKM Package Manager, a program that allows developers to create software application updates; saves a URL that links to a downloadable .ZIP file or executable; allows the application update to be located, downloaded, and installed.

Cách mở .PAKM file

Để mở file .PAKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAKM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PAKM

File .PAKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *