PAL File

? Cách mở file .PAL? Những phần mềm mở file .PAL và sửa file lỗi. Convert Binary PAL file sang định dạng khác.

.PAL File Extension

   
File name PAL File
File Type 1Painter Custom Palettes File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .PAL là file gì?

PAL là Settings Files - 1Painter Custom Palettes File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Corel Painter, một ứng dụng nghệ thuật kỹ thuật số; tiết kiệm cách bố trí của bảng không gian làm việc, chẳng hạn như Mixer, Layers, Color, và bảng Navigator; cho phép các nghệ sĩ để tùy chỉnh bố trí màn hình cho các nhu cầu bức tranh khác nhau.

What is a PAL file?

Settings file created by Corel Painter, a digital art application; saves the layout of workspace palettes, such as the Mixer, Layers, Color, and Navigator palettes; allows artists to customize screen layouts for different painting needs.

Cách mở .PAL file

Để mở file .PAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAL do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps
  • Weather Defender
  • Lotus Freelance
  • Freelance
  • Freelance

Chuyển đổi file .PAL

File .PAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *