PAR File

? Cách mở file .PAR? Những phần mềm mở file .PAR và sửa file lỗi. Convert Text PAR file sang định dạng khác.

.PAR File Extension

   
File name PAR File
File Type 1FMS Aircraft Parameters File
Nhà phát triển FMS
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (148 Bình chọn)

File .PAR là file gì?

PAR là Game Files - 1FMS Aircraft Parameters File, dưới định dạng Text được phát triển bởi FMS.

tập tin Một PAR là một tập tin thông số máy bay được sử dụng bởi FMS (Flying-Model-Simulator), một trò chơi mô phỏng chuyến bay cho Windows. Nó tiết kiệm hình học và vật lý thuộc tính máy bay chẳng hạn như khối lượng, trung tâm của trọng lực, và những khoảnh khắc quán tính. file PAR được sử dụng để tạo máy bay tùy chỉnh để bay trong trò chơi.

What is a PAR file?

A PAR file is an aircraft parameters file used by FMS (Flying-Model-Simulator), a flight simulation game for Windows. It saves the airplane geometry and physics properties such as mass, center of gravity, and inertia moments. PAR files are used for creating custom aircraft to fly in the game.

Cách mở .PAR file

Để mở file .PAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAR do người dùng đóng góp.

  • FMS
  • QuickPar
  • QuickPar
  • Solid Edge
  • Windows Grep
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .PAR

File .PAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *