PAR2 File

? Cách mở file .PAR2? Những phần mềm mở file .PAR2 và sửa file lỗi. Convert N/A PAR2 file sang định dạng khác.

.PAR2 File Extension

   
File name PAR2 File
File Type Parchive 2 Index File
Nhà phát triển Parchive
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PAR2 là file gì?

PAR2 là Compressed Files - Parchive 2 Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Parchive.

tập tin Index có chứa một nhóm các khối chẵn lẻ trong một kho lưu trữ 2 Parchive (par2); có thể được sử dụng để khôi phục lại một kho lưu trữ tập tin khi một trong số các tập tin trong kho lưu trữ sẽ bị mất.

What is a PAR2 file?

Index file that contains a group of parity volumes in a Parchive 2 (PAR2) archive; may be used to recover a file archive when one of the files in the archive is lost.

Cách mở .PAR2 file

Để mở file .PAR2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAR2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAR2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAR2 do người dùng đóng góp.

  • EZ7z
  • QuickPar
  • QuickPar
  • QuickPar
  • TOK Player
  • iTunes
  • iTunes

Chuyển đổi file .PAR2

File .PAR2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *