PARTIAL File

? Cách mở file .PARTIAL? Những phần mềm mở file .PARTIAL và sửa file lỗi. Convert Binary PARTIAL file sang định dạng khác.

.PARTIAL File Extension

   
File name PARTIAL File
File Type Internet Explorer Partially Downloaded File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (167 Bình chọn)

File .PARTIAL là file gì?

PARTIAL là Misc Files - Internet Explorer Partially Downloaded File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin MỘT PHẦN là một file đã download được tạo ra bởi Microsoft Internet Explorer 9 (IE9) hay muộn. Nó tiết kiệm cho các nội dung của một tập tin như nó đang được tải về. file MỘT PHẦN đánh dấu việc tải xuống như không đầy đủ và cho phép tải xuống để được nối lại.

What is a PARTIAL file?

A PARTIAL file is a partially downloaded file created by Microsoft Internet Explorer 9 (IE9) or later. It saves the contents of a file as it is being downloaded. PARTIAL files mark the download as incomplete and enable downloads to be resumed.

Cách mở .PARTIAL file

Để mở file .PARTIAL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PARTIAL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PARTIAL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PARTIAL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Internet Explorer
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .PARTIAL

File .PARTIAL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *