PARTIMG File

? Cách mở file .PARTIMG? Những phần mềm mở file .PARTIMG và sửa file lỗi. Convert N/A PARTIMG file sang định dạng khác.

.PARTIMG File Extension

   
File name PARTIMG File
File Type Partimage File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PARTIMG là file gì?

PARTIMG là Disk Image Files - Partimage File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Đĩa phân vùng lưu vào một tập tin ảnh đĩa với chương trình Unix phân vùng ảnh; có thể được nén sử dụng .GZIP hoặc .BZIP2 nén và có thể được chia thành nhiều file có thể được sao chép vào nhiều hơn một đĩa.

What is a PARTIMG file?

Disk partition saved to a disk image file with the Unix Partition Image program; may be compressed using .GZIP or .BZIP2 compression and can be split into multiple files that can be copied onto more than one disk.

Cách mở .PARTIMG file

Để mở file .PARTIMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PARTIMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PARTIMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PARTIMG do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PARTIMG

File .PARTIMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *