PAS File

? Cách mở file .PAS? Những phần mềm mở file .PAS và sửa file lỗi. Convert Text PAS file sang định dạng khác.

.PAS File Extension

   
File name PAS File
File Type 1Delphi Unit Source File
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (46 Bình chọn)

File .PAS là file gì?

PAS là Developer Files - 1Delphi Unit Source File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

tập tin mã nguồn được tạo trong Delphi, một ứng dụng phát triển phần mềm sử dụng cho việc xây dựng các chương trình Windows; viết bằng ngôn ngữ Delphi, mà là một biến thể của đối tượng ngôn ngữ Pascal; có thể được biên dịch thành mã Win32 bản địa với trình biên dịch Delphi.

What is a PAS file?

Source code file created in Delphi, a software development application used for building Windows programs; written in the Delphi language, which is a variant of the Object Pascal language; can be compiled into native Win32 code with the Delphi compiler.

Cách mở .PAS file

Để mở file .PAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAS do người dùng đóng góp.

  • Embarcadero Delphi
  • Bloodshed Dev Pascal
  • Bloodshed Dev Pascal
  • Architect
  • Pop Art Studio
  • Lazarus
  • Lazarus

Chuyển đổi file .PAS

File .PAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *