PASSWORDWALLET4 File

? Cách mở file .PASSWORDWALLET4? Những phần mềm mở file .PASSWORDWALLET4 và sửa file lỗi. Convert Binary PASSWORDWALLET4 file sang định dạng khác.

.PASSWORDWALLET4 File Extension

   
File name PASSWORDWALLET4 File
File Type PasswordWallet 4 Data File
Nhà phát triển Selznick Scientific Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PASSWORDWALLET4 là file gì?

PASSWORDWALLET4 là Data Files - PasswordWallet 4 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Selznick Scientific Software.

Tập tin được tạo ra bởi PasswordWallet, một người quản lý thông tin cá nhân cá nhân; cửa hàng mật khẩu, thông tin đăng nhập và thông tin người dùng nhạy cảm khác; sử dụng mã hóa để các dữ liệu có thể được mở mà không có mật khẩu chính xác.

What is a PASSWORDWALLET4 file?

File created by PasswordWallet, a personal private information manager; stores passwords, login information, and other sensitive user information; uses encryption so that the data can be opened without the correct password.

Cách mở .PASSWORDWALLET4 file

Để mở file .PASSWORDWALLET4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PASSWORDWALLET4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PASSWORDWALLET4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PASSWORDWALLET4 do người dùng đóng góp.

  • S3 PasswordWallet
  • PasswordWallet
  • PasswordWallet

Chuyển đổi file .PASSWORDWALLET4

File .PASSWORDWALLET4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *