PAX File

? Cách mở file .PAX? Những phần mềm mở file .PAX và sửa file lỗi. Convert Binary PAX file sang định dạng khác.

.PAX File Extension

   
File name PAX File
File Type PAX Archive
Nhà phát triển POSIX
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (15 Bình chọn)

File .PAX là file gì?

PAX là Compressed Files - PAX Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi POSIX.

Lưu trữ Exchange (PAX) tập tin di động được tạo ra bởi pax, một tiện ích dòng lệnh sử dụng để tạo và giải nén tài liệu lưu trữ; có thể lưu trữ các kho lưu trữ trong một trong một số định dạng được hỗ trợ pax, mà bao gồm bcpio, cpio, sv4cpio, sv4crc, tar, và ustar.

What is a PAX file?

Portable Archive Exchange (PAX) file created by pax, a command line utility used for creating and extracting archives; may store the archive in one of pax's several supported formats, which include bcpio, cpio, sv4cpio, sv4crc, tar, and ustar.

Cách mở .PAX file

Để mở file .PAX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PAX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PAX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PAX do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver
  • 7-Zip
  • 7-Zip
  • pax
  • Apple Archive Utility
  • The Unarchiver
  • The Unarchiver

Chuyển đổi file .PAX

File .PAX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *