PB File

? Cách mở file .PB? Những phần mềm mở file .PB và sửa file lỗi. Convert N/A PB file sang định dạng khác.

.PB File Extension

   
File name PB File
File Type PureBasic Source File
Nhà phát triển Fantaisie
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (23 Bình chọn)

File .PB là file gì?

PB là Developer Files - PureBasic Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fantaisie.

tập tin chương trình chứa mã nguồn tạo ra với PureBasic; dựa trên languauge lập trình BASIC; có thể bao gồm các biến, chức năng, và tài liệu tham khảo các tập tin nguồn khác.

What is a PB file?

Program file containing source code created with PureBasic; based on the BASIC programming languauge; may include variables, functions, and references to other source files.

Cách mở .PB file

Để mở file .PB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PB do người dùng đóng góp.

  • PureBasic
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • System Configurator
  • System Configurator

Chuyển đổi file .PB

File .PB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *