{PB File

? Cách mở file .{PB? Những phần mềm mở file .{PB và sửa file lỗi. Convert N/A {PB file sang định dạng khác.

.{PB File Extension

   
File name {PB File
File Type Corel WordPerfect Document Index File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (8 Bình chọn)

File .{PB là file gì?

{PB là Data Files - Corel WordPerfect Document Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Tập tin được tạo ra bởi WordPerfect, một từ chương trình chế biến; chứa thông tin tìm kiếm và chỉ mục cho các tài liệu tham khảo WordPerfect; sử dụng bởi các chương trình để thực hiện tra cứu nhanh thông qua tài liệu.

What is a {PB file?

File created by WordPerfect, a word processing program; contains search and index information for referencing WordPerfect documents; used by the program for performing fast lookups through documents.

Cách mở .{PB file

Để mở file .{PB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .{PB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .{PB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .{PB do người dùng đóng góp.

  • Corel WordPerfect X9

Chuyển đổi file .{PB

File .{PB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *