PBA File

? Cách mở file .PBA? Những phần mềm mở file .PBA và sửa file lỗi. Convert Binary PBA file sang định dạng khác.

.PBA File Extension

   
File name PBA File
File Type 1PowerBackup Archive
Nhà phát triển CyberLink
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PBA là file gì?

PBA là Backup Files - 1PowerBackup Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CyberLink.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi CyberLink PowerBackup sao lưu và phục hồi phần mềm; chứa sao lưu tập tin và thư mục và có thể được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu trong trường hợp nó bị mất hoặc bị hỏng; có thể được tạo ra bằng cách sử dụng công việc theo lịch trình được định nghĩa thông qua giao diện PowerBackup.

What is a PBA file?

Backup file created by CyberLink PowerBackup backup and recovery software; contains backed up files and folders and can be used for restoring the data in the event it becomes lost or corrupted; can be created using a scheduled job that is defined through the PowerBackup interface.

Cách mở .PBA file

Để mở file .PBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBA do người dùng đóng góp.

  • PowerBackup
  • APX Family CPS
  • APX Family CPS
  • PBWIN32
  • Baker Hughes JM

Chuyển đổi file .PBA

File .PBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *