PBI File

? Cách mở file .PBI? Những phần mềm mở file .PBI và sửa file lỗi. Convert N/A PBI file sang định dạng khác.

.PBI File Extension

   
File name PBI File
File Type PC BSD Installer Package
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .PBI là file gì?

PBI là Compressed Files - PC BSD Installer Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

gói cài đặt được tạo ra cho hệ điều hành PC-BSD; chứa một tập tin cài đặt và các thư viện cần thiết cho một cài đặt đầy đủ; bắt đầu trình hướng dẫn cài đặt PC-BSD khi mở ra; tương tự như các tập tin SETUP.EXE bao gồm với các chương trình Windows.

What is a PBI file?

Installation package created for the PC-BSD operating system; contains a setup file and libraries necessary for a full installation; starts the PC-BSD installation wizard when opened; similar to the SETUP.EXE file included with Windows programs.

Cách mở .PBI file

Để mở file .PBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBI do người dùng đóng góp.

  • PC-BSD
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PureBasic Demo
  • EasyView

Chuyển đổi file .PBI

File .PBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *