PBIT File

? Cách mở file .PBIT? Những phần mềm mở file .PBIT và sửa file lỗi. Convert Zip PBIT file sang định dạng khác.

.PBIT File Extension

   
File name PBIT File
File Type Power BI Desktop Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.6 ★ (8 Bình chọn)

File .PBIT là file gì?

PBIT là Data Files - Power BI Desktop Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin PBIT là một mẫu được tạo ra bởi điện BI Desktop, một ứng dụng Microsoft sử dụng để tạo các báo cáo và visualizations. Nó chứa các truy vấn, cài đặt trực quan, mô hình dữ liệu, báo cáo, và các dữ liệu khác thêm vào bởi người sử dụng.

What is a PBIT file?

A PBIT file is a template created by Power BI Desktop, a Microsoft application used to create reports and visualizations. It contains queries, visualization settings, data models, reports, and other data added by the user.

Cách mở .PBIT file

Để mở file .PBIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBIT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Power BI Desktop

Chuyển đổi file .PBIT

File .PBIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *