PBIX File

? Cách mở file .PBIX? Những phần mềm mở file .PBIX và sửa file lỗi. Convert Zip PBIX file sang định dạng khác.

.PBIX File Extension

   
File name PBIX File
File Type Power BI Desktop File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (15 Bình chọn)

File .PBIX là file gì?

PBIX là Data Files - Power BI Desktop File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một PBIX là một tài liệu được tạo ra bởi điện BI Desktop, một ứng dụng Microsoft sử dụng để tạo các báo cáo và visualizations. Nó chứa các truy vấn, mô hình dữ liệu, hình tượng, cài đặt, và các báo cáo bổ sung của người dùng.

What is a PBIX file?

A PBIX file is a document created by Power BI Desktop, a Microsoft application used to create reports and visualizations. It contains queries, data models, visualizations, settings, and reports added by the user.

Cách mở .PBIX file

Để mở file .PBIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PBIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PBIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PBIX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Power BI Desktop

Chuyển đổi file .PBIX

File .PBIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *