PCAPNG File

? Cách mở file .PCAPNG? Những phần mềm mở file .PCAPNG và sửa file lỗi. Convert Binary PCAPNG file sang định dạng khác.

.PCAPNG File Extension

   
File name PCAPNG File
File Type Pcap-NG Packet Capture File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (22 Bình chọn)

File .PCAPNG là file gì?

PCAPNG là Data Files - Pcap-NG Packet Capture File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

định dạng chụp gói có chứa một "bãi rác" của các gói dữ liệu bị bắt qua mạng; lưu trong định dạng tập tin pcap Next Generation, một định dạng chuẩn để lưu trữ dữ liệu bị bắt.

What is a PCAPNG file?

Packet capture format that contains a "dump" of data packets captured over a network; saved in the PCAP Next Generation file format, a standard format for storing captured data.

Cách mở .PCAPNG file

Để mở file .PCAPNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCAPNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCAPNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCAPNG do người dùng đóng góp.

  • Netresec CapLoader
  • Wireshark
  • Wireshark

Chuyển đổi file .PCAPNG

File .PCAPNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *