PCF File

? Cách mở file .PCF? Những phần mềm mở file .PCF và sửa file lỗi. Convert N/A PCF file sang định dạng khác.

.PCF File Extension

   
File name PCF File
File Type 1PaintCAD Font
Nhà phát triển PaintCAD
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (22 Bình chọn)

File .PCF là file gì?

PCF là Font Files - 1PaintCAD Font, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PaintCAD.

định dạng phông chữ được sử dụng bởi PaintCAD, một chương trình vẽ được phát triển cho Java cho phép điện thoại di động; chứa một loạt các hình ảnh bitmap cho các nhân vật trong các phông chữ; dùng để gõ văn bản trong PaintCAD.

What is a PCF file?

Font format used by PaintCAD, a drawing program developed for Java-enabled mobile phones; contains a series of bitmap images for the characters in the font; used for typing text within PaintCAD.

Cách mở .PCF file

Để mở file .PCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCF do người dùng đóng góp.

  • PaintCAD
  • LexisNexis TextMap
  • LexisNexis TextMap
  • Piranesi
  • NCP Secure Entry Client
  • LiveNote
  • LiveNote

Chuyển đổi file .PCF

File .PCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *