PCH File

? Cách mở file .PCH? Những phần mềm mở file .PCH và sửa file lỗi. Convert Text PCH file sang định dạng khác.

.PCH File Extension

   
File name PCH File
File Type 1Nastran Punch Output File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (14 Bình chọn)

File .PCH là file gì?

PCH là Data Files - 1Nastran Punch Output File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MSC Software.

What is a PCH file?

Output file created by MSC Nastran, a structural analysis program that enables you to test the integrity of different structures such as spacecraft or buildings; contains different types of data output depending on the card (similar to a command) that is run.

Cách mở .PCH file

Để mở file .PCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCH do người dùng đóng góp.

  • MSC Nastran
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • MyEditor Application
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .PCH

File .PCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *