PCK File

? Cách mở file .PCK? Những phần mềm mở file .PCK và sửa file lỗi. Convert Binary PCK file sang định dạng khác.

.PCK File Extension

   
File name PCK File
File Type 1System Center Configuration Manager Package File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (35 Bình chọn)

File .PCK là file gì?

PCK là System Files - 1System Center Configuration Manager Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi System Center Configuration Manager (SCCM), một ứng dụng dùng để quản lý các nhóm lớn của hệ thống máy tính Windows; chứa một gói cập nhật, có thể lưu trữ hệ thống và hồ sơ; được sử dụng để cập nhật các hệ thống khách hàng.

What is a PCK file?

File used by System Center Configuration Manager (SCCM), an application used to administer large groups of Windows computer systems; contains an update package, which can store system and application files; used for updating client systems.

Cách mở .PCK file

Để mở file .PCK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft System Center Configuration Manager
  • Dragon UnPACKer
  • Dragon UnPACKer
  • Media Player Classic
  • Plug-in Editor for PLG150-PC
  • CamToPrint
  • CamToPrint

Chuyển đổi file .PCK

File .PCK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *