PCP File

? Cách mở file .PCP? Những phần mềm mở file .PCP và sửa file lỗi. Convert Binary PCP file sang định dạng khác.

.PCP File Extension

   
File name PCP File
File Type Windows Installer Patch Creation Properties File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PCP là file gì?

PCP là Developer Files - Windows Installer Patch Creation Properties File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Windows Installer, đó là phần mềm cài đặt tiêu chuẩn đi kèm với hệ điều hành Windows; chứa các thiết lập toàn cầu cho một gói vá phần mềm; sử dụng để tạo các file vá .msp.

What is a PCP file?

File used by the Windows Installer, which is the standard installer software included with the Windows operating system; contains global settings for a software patch package; used for generating .MSP patch files.

Cách mở .PCP file

Để mở file .PCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows SDK
  • The Print Shop
  • The Print Shop
  • ProCoder
  • Canopus ProCoder
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PCP

File .PCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *