PCR File

? Cách mở file .PCR? Những phần mềm mở file .PCR và sửa file lỗi. Convert Binary PCR file sang định dạng khác.

.PCR File Extension

   
File name PCR File
File Type PCMark Vantage Benchmark File
Nhà phát triển FutureMark
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PCR là file gì?

PCR là Data Files - PCMark Vantage Benchmark File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FutureMark.

Tập tin được tạo ra bởi PCMark Vantage, một chương trình được sử dụng để tạo ra các tiêu chuẩn hiệu suất cho máy tính Windows và các chương trình của họ; chứa các kết quả của một chuẩn mực hệ thống, bao gồm CPU, bộ nhớ, và hiệu suất đĩa.

What is a PCR file?

File created by PCMark Vantage, a program that is used to create performance benchmarks for Windows computers and their programs; contains the results of a system benchmark, including CPU, memory, and disk performance.

Cách mở .PCR file

Để mở file .PCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCR do người dùng đóng góp.

  • Futuremark PCMark Vantage Online ResultBrowser
  • FutureMark PCMark05
  • FutureMark PCMark05
  • Futuremark PCMark Vantage
  • The Print Shop Premier Edition
  • Scrapbooks
  • Scrapbooks

Chuyển đổi file .PCR

File .PCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *