PCS File

? Cách mở file .PCS? Những phần mềm mở file .PCS và sửa file lỗi. Convert N/A PCS file sang định dạng khác.

.PCS File Extension

   
File name PCS File
File Type 1Pfaff Embroidery File
Nhà phát triển Pfaff
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PCS là file gì?

PCS là CAD Files - 1Pfaff Embroidery File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pfaff.

Thêu thiết kế được sử dụng bởi may và thêu máy Pfaff; chứa một mô hình có thể được tự động khâu bằng máy vào vật liệu mục tiêu; có thể được chỉnh sửa bằng phần mềm máy tính để bàn và sau đó tải lên máy cho khâu.

What is a PCS file?

Embroidery design used by Pfaff sewing and embroidery machines; contains a pattern that can be automatically stitched by the machine onto the target material; can be edited with desktop software and then uploaded to the machine for stitching.

Cách mở .PCS file

Để mở file .PCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCS do người dùng đóng góp.

  • PCmover
  • 5DEmbroidery
  • 5DEmbroidery
  • MyEditor Application
  • 3D Embroidery
  • Embird
  • Embird

Chuyển đổi file .PCS

File .PCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *