PCSXSTATE File

? Cách mở file .PCSXSTATE? Những phần mềm mở file .PCSXSTATE và sửa file lỗi. Convert Binary PCSXSTATE file sang định dạng khác.

.PCSXSTATE File Extension

   
File name PCSXSTATE File
File Type PCSX Saved State File
Nhà phát triển PCSX
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PCSXSTATE là file gì?

PCSXSTATE là Game Files - PCSX Saved State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PCSX.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi PCSX, một biến thể của PlayStation giả lập ePSXe; cứu bởi người sử dụng và chứa trạng thái đông lạnh của giả lập tại một điểm cụ thể trong gameplay; dùng để tải những bức ảnh của gameplay.

What is a PCSXSTATE file?

Saved game file created by PCSX, a variant of the PlayStation emulator ePSXe; saved by the user and contains a frozen state of the emulator at a specific point during gameplay; used for loading snapshots of gameplay.

Cách mở .PCSXSTATE file

Để mở file .PCSXSTATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCSXSTATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCSXSTATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCSXSTATE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PCSXSTATE

File .PCSXSTATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *