PDSPRJ File

? Cách mở file .PDSPRJ? Những phần mềm mở file .PDSPRJ và sửa file lỗi. Convert N/A PDSPRJ file sang định dạng khác.

.PDSPRJ File Extension

   
File name PDSPRJ File
File Type Proteus Project
Nhà phát triển Labcenter Electronics
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .PDSPRJ là file gì?

PDSPRJ là Settings Files - Proteus Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Labcenter Electronics.

tập tin Một PDSPRJ là một dự án tạo ra bởi Proteus, một chương trình dùng để thiết kế, bố trí, và kiểm tra bo mạch in (PCB). Nó chứa một bố trí PCB hoặc thiết kế sơ đồ, trong đó bao gồm dây, lỗ gắn kết, và vị trí thiết bị. PDSPRJ cũng tập tin thuộc tính lưu trữ dự án, chẳng hạn như ngày tiêu đề, tác giả, ghi chú, và sáng tạo và sửa đổi của dự án.

What is a PDSPRJ file?

A PDSPRJ file is a project created by Proteus, a program used to design, layout, and test printed circuit boards (PCBs). It contains a PCB layout or schematic design, which includes wires, mounting holes, and device placement. PDSPRJ files also store project properties, such as the title, author, notes, and creation and modification dates of the project.

Cách mở .PDSPRJ file

Để mở file .PDSPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDSPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDSPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDSPRJ do người dùng đóng góp.

  • Labcenter Electronics Proteus

Chuyển đổi file .PDSPRJ

File .PDSPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *