PDX File

? Cách mở file .PDX? Những phần mềm mở file .PDX và sửa file lỗi. Convert N/A PDX file sang định dạng khác.

.PDX File Extension

   
File name PDX File
File Type 1Adobe Acrobat Index File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (13 Bình chọn)

File .PDX là file gì?

PDX là Data Files - 1Adobe Acrobat Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Index tạo ra bởi Adobe Acrobat, một tác giả tài liệu và chương trình xem; chứa một chỉ số của các tài liệu và thư mục; cho phép khả năng tìm kiếm trên nhiều tài liệu .PDF; hữu ích cho các doanh nghiệp sử dụng bộ lớn các tài liệu PDF, chẳng hạn như luật sư.

What is a PDX file?

Index file created by Adobe Acrobat, a document creator and viewer program; contains an index of documents and directories; enables the capability to search across multiple .PDF documents; useful for businesses that use large sets of PDF documents, such as lawyers.

Cách mở .PDX file

Để mở file .PDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDX do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Reader
  • Adobe Acrobat DC
  • Acrobat Catalog
  • Acrobat Catalog

Chuyển đổi file .PDX

File .PDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *