PEA File

? Cách mở file .PEA? Những phần mềm mở file .PEA và sửa file lỗi. Convert Binary PEA file sang định dạng khác.

.PEA File Extension

   
File name PEA File
File Type PEA File Archive
Nhà phát triển PeaZip
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .PEA là file gì?

PEA là Compressed Files - PEA File Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PeaZip.

lưu trữ tập tin nén được tạo ra với PeaZip, một lưu trữ tập tin, mã hóa, và công cụ file chia nhỏ; hỗ trợ deflate dựa trên nén, đa khối lượng tập tin spanning, AES256 trong chế độ EAX để mã hóa chứng thực; cũng sử dụng một băm mã hóa mạnh mẽ để tập séc và toàn vẹn khối lượng.

What is a PEA file?

Compressed file archive created with PeaZip, an file archiving, encryption, and file splitting tool; supports deflate-based compression, multi-volume file spanning, AES256 in EAX mode for authenticated encryption; also uses a cryptographically strong hash to check file and volume integrity.

Cách mở .PEA file

Để mở file .PEA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEA do người dùng đóng góp.

  • PeaZip
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD
  • RikCAD
  • WinCDEmu
  • PeaExtractor
  • PeaExtractor

Chuyển đổi file .PEA

File .PEA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *