PEB File

? Cách mở file .PEB? Những phần mềm mở file .PEB và sửa file lỗi. Convert N/A PEB file sang định dạng khác.

.PEB File Extension

   
File name PEB File
File Type ProEST+ Buildings File
Nhà phát triển AEC Logic Private Limited
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .PEB là file gì?

PEB là Data Files - ProEST+ Buildings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AEC Logic Private Limited.

Tập tin được tạo ra bởi ProEST + Nhà cửa, một ước lượng dự án và 3D công cụ vẽ được phát triển bởi AEC logic TNHH Phần mềm tư nhân; chứa thiết kế, bản vẽ, dữ liệu dimensioning, và ước tính số lượng.

What is a PEB file?

File created by ProEST+ Buildings, a project estimation and 3D drawing tool developed by AEC Logic Private Limited Software; contains designs, drawings, dimensioning data, and quantity estimations.

Cách mở .PEB file

Để mở file .PEB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEB do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • elite Panaboard book
  • elite Panaboard book
  • EstimatingMaintanance

Chuyển đổi file .PEB

File .PEB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *