PEG File

? Cách mở file .PEG? Những phần mềm mở file .PEG và sửa file lỗi. Convert N/A PEG file sang định dạng khác.

.PEG File Extension

   
File name PEG File
File Type Peggle Replay File
Nhà phát triển PopCap Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .PEG là file gì?

PEG là Game Files - Peggle Replay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PopCap Games.

replay lưu tạo ra bởi Peggle, một trò chơi 2D peg-thanh toán bù trừ bởi PopCap Games; lưu trữ một đoạn video của một trò chơi trước đây có thể được xem trong chương trình Peggle; có thể được chia sẻ và được xem bởi những người chơi khác.

What is a PEG file?

Saved replay created by Peggle, a 2D peg-clearing game by PopCap Games; stores a video of a previously played game that can be viewed within the Peggle program; can be shared and viewed by other players.

Cách mở .PEG file

Để mở file .PEG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEG do người dùng đóng góp.

  • PopCap Games Peggle
  • Peggy Pro
  • Peggy Pro
  • PedroGraph
  • Zuma Deluxe

Chuyển đổi file .PEG

File .PEG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *