PEN File

? Cách mở file .PEN? Những phần mềm mở file .PEN và sửa file lỗi. Convert N/A PEN file sang định dạng khác.

.PEN File Extension

   
File name PEN File
File Type 1Paint Shop Pro Pen Preset File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .PEN là file gì?

PEN là Settings Files - 1Paint Shop Pro Pen Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Chứa cài đặt trước bút cho công cụ bút trong Paint Shop Pro; bao gồm các thiết lập bút tùy chỉnh mà có thể được nạp vào chương trình; nên được lưu trữ trong thư mục Presets trong Paint Shop Pro thư mục ứng dụng.

What is a PEN file?

Contains pen presets for the pen tool in Paint Shop Pro; includes custom pen settings that can be loaded into the program; should be stored within the Presets folder within the Paint Shop Pro application folder.

Cách mở .PEN file

Để mở file .PEN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEN do người dùng đóng góp.

  • CSPro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Borland Package Library
  • Ultimate Writing & Creativity Center
  • PED-Basic
  • PED-Basic

Chuyển đổi file .PEN

File .PEN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *