PEP File

? Cách mở file .PEP? Những phần mềm mở file .PEP và sửa file lỗi. Convert N/A PEP file sang định dạng khác.

.PEP File Extension

   
File name PEP File
File Type TurboProject Project File
Nhà phát triển Office Work Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PEP là file gì?

PEP là Data Files - TurboProject Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Office Work Software.

Dự án tạo ra với TurboProject, một kế hoạch dự án và chương trình kế hoạch; đóng vai trò như một kế hoạch chi tiết dự án, trong đó có các hoạt động, các mốc thời gian, nguồn lực dự kiến, kết nối công việc, mục tiêu, và những cột mốc; sử dụng cho việc lập kế hoạch, lịch trình, và quản lý dự án.

What is a PEP file?

Project created with TurboProject, a project planning and scheduling program; serves as a project blueprint, which contains activities, timelines, scheduled resources, workflow connections, goals, and milestones; used for planning, scheduling, and managing projects.

Cách mở .PEP file

Để mở file .PEP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PEP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PEP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PEP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • TurboProject Professional
  • TurboProject Professional
  • TurboProject
  • Proficient Editor
  • TurboProject LT
  • TurboProject LT

Chuyển đổi file .PEP

File .PEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *