PERFMONCFG File

? Cách mở file .PERFMONCFG? Những phần mềm mở file .PERFMONCFG và sửa file lỗi. Convert Binary PERFMONCFG file sang định dạng khác.

.PERFMONCFG File Extension

   
File name PERFMONCFG File
File Type Performance Monitor Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PERFMONCFG là file gì?

PERFMONCFG là Settings Files - Performance Monitor Configuration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Performance Monitor, một tiện ích hiệu năng hệ thống bao gồm với Microsoft Windows; chứa cài đặt đã lưu mà tài nguyên máy tính để theo dõi, chẳng hạn như sử dụng CPU; có thể được sử dụng để tạo hồ sơ theo dõi hiệu suất.

What is a PERFMONCFG file?

Settings file created by Performance Monitor, a system performance utility included with Microsoft Windows; contains saved settings for which computer resources to track, such as CPU usage; can be used for creating performance tracking profiles.

Cách mở .PERFMONCFG file

Để mở file .PERFMONCFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PERFMONCFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PERFMONCFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PERFMONCFG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PERFMONCFG

File .PERFMONCFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *